Energi

Vår energiförbrukning i västvärlden är för hög för att vi ska kunna fortsätta på den inslagna vägen.

Förändringar med energisparande åtgärder och förnybara energikällor är på gång.