Energi

Vår energiförbrukning i västvärlden är för hög för att vi ska kunna fortsätta på den inslagna vägen.

Förändringar med energisparande åtgärder och förnybara energikällor är på gång.

Undermenyerna innehåller material om oljetillgång  och solenergi samt en skiss på hur en svensk industri kan producera energi med bindning och lagring av CO2.