Peak oil – solenergi

Fossila bränslen som kol, olja och gas bildades under perioderna Kambrium till Krita (Kreide) en period på 500 milj år, framför allt under Karbon som varade 60 milj år. Det är således 500 milj år av lagrad solenergi som ligger i dessa fossila bränslen. Under den tidsepok som kolet i atmosfärens koldioxid lagrades i geologiska formationer sjönk temperaturen med 15 grader C.

Industrialismen inleddes i början av 1800-talet och baserades till att börja med på kol. Oljan blev viktig som energi kring år 1900. Under de sista 100 åren har ca 1/3 av oljan förbrukats. Det betyder att den olja vi förbrukar under ett dygn tog 500 000 år att bildas.

Jordens tidsperioder komprimerade till 24 tim, de sista 12 syns på bilden. Kol, olja och gas bildades under huvudsakligen under Karbon som varade 60 milj år. Graf av Hannes Grobe, Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research, Bremerhaven, Germany – Eget arbete

En bra beskrivning av vad ”Peak Oil” innebär är följande video.

EFN är en webb-tv-kanal med fokus på ekonomi. EFN står för Ekonomi- och Finansnyheter. Kanalen grundades 2011 och är idag ett dotterbolag till Svenska Handelsbanken.

När det gäller oljetillgången sker redan en anpassning till vad som kommer och satsningar på förnyelsebar energi är omfattande.

Indien har skrotat planerna på nya koleldade kraftverk på totalt nära 14 000 MW, enligt uppgifter från Tim Buckley på den amerikanska tankesmedjan IEEFA, Institute for Energy Economics and Financial Analysis. Han spår att den indiska omställningen från det smutsigaste fossila bränslet till solenergi kommer att få stora konsekvenser.

I januari 2016 erbjöd finska Fortum att generera elektricitet i Rajasthan till ett rekordlågt pris, 4,34 rupier, drygt 50 öre, per kWh. Då ansåg analytiker att ett så lågt pris aldrig skulle återkomma.

Men 16 månader senare ledde en upphandling av en 500 MW-anläggning för solkraft till en kostnad av 2,44 rupier, mindre än 40 öre, per kWh. För första gången är solkraft billigare än kol i Indien.

Anläggningen som byggts i delstaten Tamil Nadu i södra Indien sträcker sig över en yta på tio kvadratkilometer och har kostat nästan sex miljarder kronor att bygga och den förser 150 000 hushåll med ström.

Kolkraft står fortfarande för större delen av Indiens kraftproduktion, men regeringen siktar på att 57 procent av elbehovet ska komma från förnybara källor till 2027, inte enbart solenergi således.

Solkraften ses dock som central del i den satsningen. De kommande fem åren ska Indien bygga 33 solanläggningar, med en toppeffekt på 500 megawatt vardera. De ger en toppeffekt på 14 000 MW. Energin som levereras från dessa blir 25 000 000 MWh per år. Med antagandet 17 000 kWh per person och år som total energiförbrukning (inte enbart el) ger dessa 33 anläggningar energi för 1,5 miljoner människor. För en befolkning på 1 500 miljoner ger dessa anläggningar 1 /1000 av energibehovet.

Satsningen sker i Indien med kinesiska solfångare. En indikation på att Asien tar över ledarskap och satsar på framtiden.

Uppgifterna om den indiska satsningen kommer från tidningen ”Ny Teknik” under 2017.