Globalisering

Den globala handeln har medfört stora förändringar under de senaste 50 åren. Dessa förändringar kommer att fortsätta. Att förstå processen och förbereda samhället, ger oss bättre möjlighet att hantera framtiden. Här är min beskrivning av hur Kina utvecklats.

Hans Rosling har på ett fantastiska sätt gett sin syn på ämnet i TED-föreläsningen ”Asiens uppgång – hur och när”.

Följande genomgång ger min uppfattning av vad det betyder för arbetstillfällen under de sista 50 åren och in i framtiden.

Brexit och andra protektionistiska tendenser, anser jag visar en form av strutsbeteende. Att inte hantera problem som dyker upp, förvärrar bara.