Kost och hälsa

Produktion av nötkött anses ha hög miljöbelastning. Denna kan minskas med ranch-drift baserad på grovfoder.

Den största delen av skadliga ämnen, gifter, i vår kost kommer från växterna. Trots detta är det mycket viktigt att vi ökar vår konsumtion av frukt och grönt. De problem jag ser ligger inte i syntetiska bekämpningsmedel, utan i skadliga ämnen från fröer. Gift eller inte, beror på mängden. Genom att äta många olika växter och frukter kommer fördelarna att kraftigt överväga nackdelarna.