Paleolitisk kost

Paleolitisk kost är en modern kost med livsmedel som vi köper i vanliga butiker, eller skaffar genom jakt och egen odling. Kosten är baserad på de födoämnen som  vi anpassats till under de miljoner år då våra förfäder var vandrande jägar- samlare. Vi som förordar kosten gör det framför allt av hälsomässiga skäl.

Vad ingår i kosten ?

Kosten består av grönsaker, frukt, rotfrukter, bär, nötter, fet fisk (viktiga fetter), ägg, skaldjur, magert kött (vi behöver inte längre mycket energi) och inälvor samt en mindre mängd oliv- eller rapsolja (oljan innehåller inte proteiner).

Vad ingår inte i kosten ?

Det vi undviker är mjölkprodukter, socker och fröer som sädesslag, majs, ris, bönor och linser. Det innebär inget bröd, pasta eller andra mjölprodukter. Ofta minskar vi saltet radikalt.

Varför undviks vissa livsmedel ?

Mjölk (mogen bröstmjölk) har ett komplicerat innehåll som som bl a skall ge snabb tillväxt. Energin kommer till ca 50% från fetter, ca 45% från kolhydrater och ca 5% från proteiner. Innehållet av kolhydrater (bl a sockerarter) är komplicerat och människans mjölk innehåller ca 200 olika. Människan föds outvecklad och det krävs nästan 5 år innan barnet klarar sig ”på egen hand” under den tiden är modersmjölken viktig. Under äldre stenålder en förutsättning för att barnet skulle klara sig.

Efter denna period med snabb tillväxt börjar en period med långsammare kroppslig utveckling. Konsumtionen av komjölk i den moderna kosten innebär att kroppslig utveckling och tillväxt sker ”för snabbt”. Detta leder till en rad problem. Ett exempel är att puberteten inträffar allt tidigare, första mensen för en kvinna kom tidigare vid 16 – 17 års ålder, nu kommer den tre till fyra år tidigare. Mentalt är dessa flickor (och pojkar) fortfarande barn. Jag anser att det bidrar till att tonårstiden nu blivit mycket mer kaotisk än den  var tidigare.

Att undvika socker, och stärkelse som snabbt bryts ner till socker, beror på att de påslag av insulin som det leder till troligen är skadliga. Genom att fungera som tillväxthormon ger insulinet en mängd problem. Insulinet skall hålla nere blodsockret, när det genom den höga sockerbelastningen inte klarar det orsakas diabetes typ 2. Denna kallades tidigare åldersdiabetes men drabbar nu även unga.

Livsmedelsindustrin framställer socker i en omfattning som aldrig tidigare existerat. Väldigt många produkter från industrin (och även i vår egen matlagning) har getts en sammansättning som liknar mjölkens, en kombination av fett och socker. Det är således inte bara mjölken som är ”boven i dramat”.

Gifter är viktiga som skydd för växter, speciellt skyddas fröer och groddar. Olika växtgrupper använder olika gifter och ofta i kombination. Fröer och groddar kan innehålla brett verkande gifter som cyanider men även hormonstörande ämnen som stör djurens fortplantning. Andra effekter kan vara att tarmslemhinnan skadas så att främmande proteiner kan passera och orsaka att kroppens eget immunsystem angriper kroppens vävnader.

Salt är problematiskt. Under paleolitisk tid fick vi kalium i ”överflöd” från växter. Natrium, som ingår i koksalt, fick vi i begränsad mängd. Med vår moderna kost, med mycket koksalt, orsakas fel balans mellan natrium och kalium.

Vad är vi anpassade till ?

Paleolitikum startade när människor (Homo Habilis) började tillverka stenredskap för ca 2,6 milj år sedan. Vi behövde då inte huggtänder eller klor för att konkurrera om föda. För 500 tusen år sedan började vi använda elden, vilket gav oss nya möjligheter. Vi var vandrande jägare – samlare och åt det vi kom över.

Detta varierade beroende på plats, klimat och tillgänglighet. Vi odlade inget och höll inga tamdjur, det är detta liv vi anpassats för. Boplatserna bestod ofta av enkla hyddor som användes under kort tid. När resurserna i området minskade vandrade vi vidare. Ofta varierade boplatserna beroende på årstid och man kom tillbaka till tidigare platser.

Infektioner och olyckor innebar att hälften av barnen dog. Även bland vuxna gav olyckor och infektioner hög dödlighet. De som passerade trettio hade dock sannolikt samma chans att passera sjuttio som moderna människor. Kosten slet ner mellanrummet mellan tänderna som då vandrar framåt. Det ger plats för visdomständerna i trettioårsåldern vilket visar att individen hade behov för även dessa tänder, en av många saker som visar på en livslängd över sjuttio år.

Gifter är viktiga som skydd för växter, fröer och groddar. Olika växtgrupper använder olika gifter. Djur skyddar sig fysiskt och de flesta är inte giftiga. Jägare – samlare åt ofta hundratals olika växter. Genom att äta många olika växter minskas verkan av varje enskilt gift. Växter som ger frukter och bär, omger sina fröer med näring som blir ”ogiftig” när fröet är moget, för att djur ska sprida fröerna.

Bakterier och virus kan ha långt över en miljon generationer på en generation för människor. Detta medför att angreppen ständigt skiftar. Immunsystemet skyddar genom att varje cell i en individ får en proteinsekvens som som är ett ID-kort för individen. De celler i kroppen som letar efter främmande organismer, smittämnen, kallas T-lymfocyter. Varje T-lymfocyt kontrollerar endast en viss del av ”ID-kortet” men då fel upptäcks markeras cellen för att dödas av makrofager.

När det gäller proteiner, ska tarmslemhinnan endast släppa igenom dem nedbrutna till aminosyror. Vissa fröer skadar genom att förändra slemhinnan så att proteinsegment släpps igenom. När dessa tas upp av cellerna uppstår fel i ID-hanteringen, med risk att kroppens egna celler angrips av immunsystemet. Detta är grunden till hela den mängd autoimmuna sjuksommar som kommit med vår moderna kost. Det verkar som att speciellt vissa mjölkproteiner skadar genom den ”läckande tarm” som fröer orsakat.

Vi som förordar paleolitisk kost, en modern kost baserad på jägar – samlarkosten, gör det framför allt av hälsomässiga skäl.

Att lägga om kosten på det här sättet bör diskuteras med läkare om du har problem med hälsan. Kosten kräver mycket grönsaker. Utesluts mjölk måste  kalcium tillföras genom andra livsmedel t ex kålväxter. 

Litteratur

En bok på svenska som beskriver de hälsomässiga aspekterna på kosten är ”Maten och folksjukdomarna” av Staffan Lindeberg utgiven på Studentlitteratur 2003. Troligen svår att köpa. Boken har bearbetats och getts ut på engelska med namnet ”Food and western disease” Staffan Lindeberg utgiven på Wiley-Blackwell 2010. Finns att köpa.

”Välfärdens ohälsa” av Lars Wilsson utgiven på Medikament Förlag 2002. Boken ger bra information om hälsomässiga effekter men inga recept. Detta är inte en bok som uttalat handlar om ”paleolitisk kost” och surdegsbakat bröd godtas. Går att få antikvariatiskt

”Stenålderskost” av Loren Cordain utgiven på Optimal 2002. Innehåller både information och en rad recept. Boken är översatt från amerikanska så recepten har amerikansk  inriktning. Det mesta går att laga eller anpassa till svenska ingredienser. Går att få antikvariatiskt.

”Paleo Stenålderskost” av Robb Wolf utgiven på Optimal 2013. En ”underhållande” bok som tar upp kostfrågor träning och recept. Översatt från amerikanska. Finns att köpa.

”Modern stenåldersmat” Lotta Skoglund m fl utgiven på Natur och Kultur 2004. En utmärkt svensk receptsamling som också innehåller en faktadel. Finns antikvariatiskt.

”Stenålderskost för moderna människor” Maria Fredin Skoog utgiven på Forum 2005. En utmärkt receptsamling med inspirerande bilder, upplagd efter årstiderna. Finns antikvariatiskt.

Alla böckerna kan naturligtvis beställas via bibliotek.

Det finns en mängd andra böcker och webbplatser som uppger sig förorda en paleolitisk kost eller stenålderskost. I många fall säkert utmärkt bra, men ofta strider recepten alltför mycket mot de grundläggande ”regler” som jag gav tidigare och både fröer och mjölkprodukter tillåts i kosten (jag godtar ”Välfärdens ohälsa” då den inte har recept och inte utger sig för att vara om paleolitisk kost).

Även jag avviker från paleolitisk kost, men försöker begränsa detta till tre måltider (av 21) i veckan. Det gör det möjligt att äta ute, hos vänner eller helt enkelt laga en måltid som känns spännande ibland. Det är som jag ser det viktigt att det är medvetna avsteg, inte att fröer och mjölk letar sig in i den ”godkända” paleolitiska kosten.