Rosling och framtiden

 

Hans Rosling, som tyvärr nyligen avled, har på ett fantastiskt sätt arbetat för en bättre förståelse av vad som hänt och händer i världen.

Memoarboken ”Hans Rosling Hur jag lärde mig förstå värden” skrevs i samarbete med Fanny Hägerstam och ger en spännande skildring av hans liv. Jag sträckläste den och väntar med spänning på boken ”Factfulness” som bör komma under april 2018.

Hans TED-föreläsning ”Asiens uppgång – hur och när” förutsäger (på ett humoristiskt sätt) när Indien har samma BNP / person som väst. Fler bör se dessa föreläsningar och testa Gapminder som är ett gratisprogram för att analysera globala skeenden.

Rosling har även argumenterat för att vi i den rika världen måste dra ner på vår förbrukning av resurser.

Hans Rosling har varit en inspirationskälla för mig. Jag deltog i kursen ”An introduction to Global Health” våren 2016 ordnad av Karolinska Institutet med Hans Rosling som professor. Kursen gavs på plattformen EdX och är gratis och öppen för alla.

Det är allvarligt om vi ser världen som för 50 år sedan. Förändringar går allt snabbare (ofta till det bättre), men vi har kort tidsperspektiv ser ofta bara vad som händer nära oss.

Stora delar av världen närmar sig standarden i väst, med allt det innebär. Ibland hörs varnade röster för att världen inte inte tål att Asien når vår standard.

Detta är ett felaktigt perspektiv. Väst kan inte förhindra att andra länder höjer sin standard, däremot kommer vi att bli tvungna att sänka vår.

 

Bilar, kylskåp, TV-apparater, mobiltelefoner, kläder och andra varor är har väst inget inflytande över när kolonialismen upphört. Inte när produktionen sker i Asien.

Däremot är vi nu beroende av att Kina, Indien och andra länder ”tillåter” oss att ha den standard vi har. Det kommer inte att ske, när vi inte har andra varor till priser som Asien kan godta.

Vi kan inte styra eller begränsa Asiens utveckling, begränsningen kommer att komma i respektive land.

Det felaktiga perspektivet kan bero på att de vuxna som arbetar inom t ex skola, press, politiska partier och TV formade sin världsbild när de var unga för 20, 30, 50 år sedan. Ofta med läroböcker och material som redan då var ”föråldrat”.

Anpassningen till framtiden måste börja nu! Vi kan inte fortsätta, världen förändras snabbt och kontrolleras inte längre av väst.

Det är inte utvecklingsländernas fel att vi kräver flerdubbelt högre levnadsstandard för samma arbetsinsats.

När industrialismen gav arbetarna bättre möjligheter minskade kraftigt möjligheten för adeln och storgodsägarna att förbruka andras arbete.

På samma sätt kan våra ”rika” länder i västvärlden inte räkna med att utvecklingsländer i längden finansierar vår förbrukning.