Om mig

Jag är född 1943 och pensionär. Sedan mer än 46 år är jag gift med Britt och vi bor i Säffle, Värmland.

Huvudsakligen har jag arbetat med konstruktion av mätinstrument för pappers- och cellulosaindustrin. Det är ett tvärvetenskapligt / tekniskt arbete, som inkluderar kemi, fysik, optik, programmering samt konstruktion och tillverkning av prototyper.

Övriga intressen är bl a samhällsfrågor, arkeologi, hantverk, miljöfrågor, kost och hälsa.

En hel del tid går dessutom till att Britt och jag i vår trädgård odlar en stor del av de grönsaker vi äter.

Jag är född  i Lysekil. På 40- och 50-talen förekom inte så mycket diagnoser på psykiska problem, men jag fick tidigt en diagnos som dyslektiker. Detta kombinerades med att jag var manodepressiv. Jag fick tillgång till de första läkemedlen mot depression  som jag använde från ca tio års ålder tills jag var över tjugo.

I dagens läge skulle jag troligen ha fått diagnosen Asbergers syndrom. Jag lärde mig inte ens vad mina klasskamrater hette, trots att jag haft samma i över fem års tid. Den lärare jag hade i folkskolan sa en gång att antingen kommer  jag att klara mig bra eller dåligt, mellantinget finns inte. Jag anser att han hade rätt. För mig blev det viktigt eftersom möjligheten att få ett bra liv var ett av alternativen.

Efter en kemiutbildning i Stockholm arbetade jag en period på petrokemisk industri i Stenungsund. Där väcktes intresset för mätteknik och elektronik. Efter kompletterande utbildning fick jag arbete på Källe Regulatorer i Säffle. Arbetet bestod bl a av testning och service på elektroniska mätinstrument. På kvällarna läste jag maskinteknisk fackkurs. Jag började nu på allvar få nytta av den förmåga till koncentration som finns i Asbergerdiagnosen.

Britt som jag känt sedan vi båda som unga tillverkade plåtburkar i Lysekil, flyttade till Säffle och vi blev ett par. Vi är sedan 47 år gifta och bor fortfarande kvar i Säffle.

När PAB (senare PAAB) startades var jag en av de första anställda. Jag utvecklade elektronik, tillverkade, installerade och servade instrument för bl a reningsverk och fartyg. Intresse för telefoni gjorde att  jag tillsammans med en kollega startade Seffle Instrument som blev en ledande tillverkare av mätutrustning för telefonstationer. På Seffle Instrument fick jag det första patentet, en omvandlare från elektrisk signal till tryckluft. Denna är fortfarande i produktion efter 35 år.

På fritiden läste jag konstruktion av integrerade kretsar, mätfysik, matematik och arkeologi på distans (jag har oftast studerat något). Arkeologistudierna inriktades på stenåldern och speciellt kost och hälsa under äldre stenålder (paleolitikum). Det ledde till att jag ser mat som vi genetiskt anpassats till som den bästa för vår hälsa. Britt fick diagnosen MS, vilket är en autoimmun sjukdom.  Jag anser att autoimmuna sjukdomar till stor del är orsakade av vår moderna kost. Detta ledde till att Britt och jag 2000 övergick till paleolitisk kost. Efter kostomläggningen har inte Britt haft några fler skov trots att vi hela tiden ätit en till tre måltider per vecka som inte var paleolitiska. Under senare är vi ändå mindre strikta än tidigare.

Jag ville ha nya utmaningar och startade Seffle Sensorer. Ett patent från den tiden gäller IR-spektroskopi av cellulosafiber. Svårigheten att som ett  enmansföretag nå ut på marknaden gjorde att det blev mycket tufft. Kunderna behövde lita på att de även om fem år kan få service och förbättringar.

Jag började arbeta med utveckling på BTG Instruments (det gamla Källe-Regulatorer), ett ledande företag inom mätteknik på papper och cellulosa. De patent jag där står som uppfinnare av gäller alla mätning i pappersmassa. Patenten gäller mätning av väteperoxid (blekkemikalie), katalas (protein), ditionit (blekkemikalie), mikroorganismer och en provtagninsenhet.

Mina patent finns samlade på t ex: https://patents.justia.com/inventor/stig-norder

Mitt arbete har till stor del bestått i att läsa forskningsartiklar och annan information för att hitta nya vägar att lösa mätproblem, samt att tillverka prototyper. Detta har tränat mig att läsa artiklar och göra utvärderingar. Träningen har varit till nytta i mitt intresse för samhällsfrågor, miljöfrågor, kost, hälsa och arkeologi.

Tillverkningen av prototyper har lett till att jag ägnat mig åt hantverk på ledig tid. Bland hantverken finns tillverkning av flintredskap, silversmide och att spinna. Spinnandet har lett till att jag är med på Gammelvala i Brunskog och visar spinnandets historia från 15 000 år sedan till våra dagar.