Jägare-samlare

I texterna refererar jag ibland till paleolitikum och jägare-samlare. För att dels ge en en bild av vad jag menar med detta, dels ta upp vad det betyder för hur vi fungerar som människor, har jag lagt in en text under ”Kost och hälsa”.

Texten beskriver varför kvinnor och män genetiskt har olika egenskaper. För att illustrera en del av liv och föreställningar har jag refererat till en spelfilm ”Ten Canoes” som är en av de få där handlingen helt utspelar sig i en jägare-samlaremiljö.

Rosling om resurser

Hans Rosling, som tyvärr nyligen avled, har på ett fantastiskt sätt arbetat för en bättre förståelse av vad som hänt och händer i världen.

Memoarboken ”Hans Rosling Hur jag lärde mig förstå värden” skrevs i samarbete med Fanny Hägerstam och ger en spännande skildring av hans liv. Jag sträckläste den och väntar med spänning på boken ”Factfulness” som bör komma under april 2018.

Rosling har även argumenterat för att vi i den rika världen måste dra ner på vår förbrukning av resurser.

Hans Rosling har varit en inspirationskälla för mig. Jag deltog i kursen ”An introduction to Global Health” våren 2016 ordnad av Karolinska Institutet med Hans Rosling som professor. Kursen gavs på plattformen EdX och är gratis och öppen för alla.

Under Rubriken kunskap finns en sida ”Rosling och framtiden