Vad handlar den här webbplatsen om ?

 

This website has partly an english versionhttp://postcolonial-world.com”.

Mänskligheten har gjort stora framsteg under det senaste århundradet. Befolkningstillväxten har kunnat mötas med förbättrad tillgång på mat och resurser.  Men fördelningen är inte jämlik, samma mängd arbete leder till helt olika standard, beroende på var du bor.

Totalt har tillgången på mat, sjukvård, utbildning och produktionsresurser för arbetet, ökat i största delen av världen. Trots detta finns stora utmaningar framför oss. Den del av världens befolkning som nu förbrukar mest resurser, måste minska sin fysiska levnadsstandard. Det gäller inte bara Sverige utan hela Europa och västvärlden.

Samtidigt innebär människans expansion att andra arter hotas till sin överlevnad och i många fall kommer att utrotas. Det är framför allt jordbruket, för att föda människorna, som tränger undan andra arter.

Att vi ser oss som en del av naturen är viktigt. Naturen överlever utan oss, men vi överlever inte utan naturen.

Många av våra problem döljs av en hög energiförbrukning. Detta kan inte fortsätta. Ett mål att förbruka mindre än 2 kW / pers kan vara ett första steg. Inte för att vi vill utan för att det blir nödvändigt.

De dagliga beslut vi tar i vårt liv påverkar helheten, även om vi har svårt att se vår del.

Webbplatsen behandlar huvudsakligen dessa pågående förändringar i global skala. De påverkar våra förutsättningar nu och i framtiden på sätt som sällan diskuteras.

Bristen på intresse för frågorna kan ha att göra med att både samhälleliga och personliga beslut oftast sker med ett tidsperspektiv på något eller några år. Vad som händer om tio, tjugo eller femtio år tar vi liten hänsyn till även om det kanske är i vår livstid och ganska säkert är i våra barns.

Om vi vill att vår västerländska modell med demokratiskt styrelseskick och en huvudsakligen kapitalistisk ekonomi ska fortsätta hävda sig, krävs ett långsiktigare synsätt än det nuvarande. För närvarande utmanas denna modell av t ex Kinas ”statskapitalism”.

De samhällen som tar långsiktiga beslut baserat på de förändringar som sker kommer att ha fördelar. Kan vi inte få att väljarna i våra demokratier att se längre än bara några år, kommer vi att få problem.

En rökare eller en överviktig person har lätt att fortsätta med sina vanor, men genomför de en livsstilsförändring väntar på sikt ett mycket bättre liv. Att säga att skadan redan är skedd, eller att det är svårt att ändra sig, gör problemen större. Detsamma gäller även de problem som jag tar upp.

Att diskutera problemen och hur förändringar som kommer kan infogas i en långsiktig strategi och politik bör få mycket högre prioritet än de har i dag.